Vejledning til Folkerace DASU meterskaber m.v.v1.5 

Forberedelse
Du aktiverer dit løb ved tryk på 'Opret dit løb' og udfylder det lille skema med din mailadresse og den loginkode du ønsker til løbet.
Du vil modtage mail som bekræftelse på oprettelsen.
Hvis du skal afvikle eksempelvis både FR og CK skal du oprette et løb til hver sportsgren.

Når du er logget ind:
Som det første rettes løbets kalenderoplysninger ved at trykke på "Ret dit løb's grundoplysninger".
Det har været hensigten at det af teksten på siden fremgår hvilke oplysninger, der skal tastes hvor.
Du kan:
• Rette løbets faste oplysninger som datoer, klasser, kontaktpersoner, mail-adresser m.v.
• Du skal beslutte om dit åbne løb skal være med lodtrækning for alle heat før løbet, eller om det skal være med lodtrækning for hver heatrunde umiddelbart før start på runden.
Mesterskabsløb (CUP) er altid med lodtrækning for hver heatrunde.
• Beslutte om der skal være adgang til anvendelse af storskærm til visning af resultater, og/eller mulighed for at indtaste omgange på en tablet, og/eller indtaste støjmålinger på en mobil eller en tablet. Registrerede omgange kan overføres direkte til heat resultatet. Registrerede srtøjmålinger kan udskrives direkte på støjmålerapportens bilag 2.
Hvis login koden for en funktion oprettes, vil det være muligt at logge ind til funktionen.

Tillægsreglerne ligger som udgangspunkt på www.dasu.dk.

Hvis du vil have hjælp til oprettelse og tilretning af et løb, kan du sende en mail til 'Hjælp - hvordan' vedlagt tillægsregler.

Tilmelding
Tilmelding til mesterskabsløb foretages altid på www.dasu.dk
Ved andre løb kan man vælge at bruge dette system.

Varekøb
Varekøb, så som strøm m.v., der er foretaget på DASU tilmelding, registreres i systemet samtidigt med indlæsningen af deltagere. Hvis samme varekøb skal være muligt på en eftertilmelding eller til et løb uden tilmelding hos DASU skal varen oprettes ('Opret varer') med pris ved siden af den eller de varer indlæsningen af deltagere eventuelt har oprettet.
Alle bestilte varer kan skrives ud på en liste, der viser hvilke der er betalt via DASU og hvilke der skal opkræves af klubben.

Før løbet
Mesterskabsløb, og andre løb med tilmelding på www.dasu.dk:
Når tilmeldingsfristen er udløbet modtager du en fil med deltagerne fra DASU. Denne uploades til dit løb.
Andre løb hvor tilmelding er sket på dette system, ja der er deltagerne klar.
Da mange anmeldelser er skrevet med små begyndelsesbogstaver så kan man opnå en pænere deltagerliste ved at køre programmet 'Store bogstaver'.
Nu kan du:
• Få hjælp til at finde et licensnummer med programmet 'Find licensnummer'.
• Registrere efteranmeldelser.
Kontroller:
• Ret anmeldelser (Startnumre, licenser, bynavne o.a.) Her indsættes AFBUD.
• Kontrollere anmeldelse passer med de reserverede startnumre.
• Licens- og betalingskontrol. (kontrol af at alt er som forventet, og hvad der skal ordnes på løbsdagen) Kun deltagere der skal til kontrol vises på vsiden. Kontakt eventuelt de der ikke har gyldig licens, det kan være en tastefejl. Det er rart at have på plads inden du går videre.
Deltagerne:
• Deltagerlisten vises - udskriv til dommer.
• Exporter deltageroplysninger som CSV-fil.
• Vise deltagernes mailadresser, til brug for udsendelse af mail med slutinstruktion (klippe - klistre).

Forbered afvikling:
• Opsæt afviklings data.
Her dannes rammen for løbets afvikling, idet du her skal oplyse i hvilken rækkefølge klasserne afvikles, om der er start på 1 eller i 3 rækker, samt for hver klasse: max point, støjgrænse, antal præmier.
Vent længst muligt med dette, så mest muligt vedr. deltagere er på plads. Det skal gentages ved AFBUD og efteranmeldelser.
Hvis klasserækkefølge ændres, skal der også foretages ny lodtrækning. Ændres rækkefølge efter der er åbnet for indtastning af resultater, skal alt tastes om igen også resultaterne. GØR DET IKKE.
Du kan udskriver lister til:
• Alle mødt - førermøde
• Licenskontrol
• Bestilte varer
• Betaling af varer og startgebyr.
• Støjkontrol.
• Teknisk kontrol.

Lodtrækning og program:

- Hvis det er et mesterskabsløb (CUP) kan du:
• Udskrive program uden opdeling i heat, men med plads til notering af point pr. runde.
• Foretage lodtrækning pr. klasse, for hver heatrunde. Deltagere, der har meldt fra resten af dagen, medtages ikke. Det betyder at antal af heat i en runde kan ændres i forhold til tidligere runde.
• Udskrive lister til line-up, udkald og omgange (dommertårn).

- Hvis du har valgt 'Øvrige løb' kan du:
• Foretage lodtrækning pr. klasse for alle heatrunder. Skal rettes til ved efteranmeldelse og afbud.
Hvis der sker ændringer i antal heat i en klasse, skal lodtrækning gentages for alle klasser.
• Udskrive tilskuer program.
• Lister til line-up, udkald og omgange (dommertårn).
Gør dette så sent som muligt, så ændringer undgås.

Afvikling:
• Taste placering i heat, incl straffe.
• Beregne, d.v.s. afgøre rækkefølgen for deltagere med samme point.
• Planlægge og afvikle finaler.
• Løbende udskrive stillingen i løbet, samt den endelige resultatliste.
• Udskrive præmieliste.
• Udelukke deltagere fra arrangmentet.
• Beslutte om visning af heatinddeling og resultat på nettet skal være slået til. Hvis ja, så vises i kalenderen et link til heat og resultat. Her kan interesserede deltagere m.v. selv bladre rundt.

Når løbet er kørt
Løbets resultat fremgår umiddelbart at kalenderen, hvis visning er slået til.
I andre tilfælde kan resultatet offentliggøres ved at oprette et link til den på "Ret dit løb's grundoplysninger". Skal du have hjælp til at lægge resultatlisten på nettet kan du sende en mail til 'Hjælp - hvordan'.

DASU mesterskaber (CUP)
Resultatet skal overføres til mesterskabs stillingen når resultatet er endeligt.
Den aktuelle stilling i mesterskabet kan ses på www.frdasucup.dk.

Hjælp - hvordan:
Send en mail til lpn@sport.dk
eller imk@allan-jensen.dk